Tom-tat-can-ho-va-gia

 • Đợt 01 Ký HĐ 20% Gồm 50tr đồng đặt cọc
 • Đợt 02 15/06/2014 thanh toán 10%
 • Đợt 03 15/09/2014 thanh toán 10%
 • Đợt 04 15/12/2014 thanh toán 10%
 • Đợt 05 15/02/2015 thanh toán 10%
 • Đợt 06 15/04/2015 thanh toán 10%
 • Đợt 07 15/06/2015 thanh toán 10%
 • Đợt 08 15/08/2015 thanh toán 10%
 • Đợt 09 15/11/2015 thanh toán 9% + 2% PBT + VAT của 1% đợt cuối Bàn giao nhà hoàn thiện cơ bản
 • Đợt cuối Nhận GCNQSHNƠ thanh toán 1% Tính trên giá HĐ không gồm VAT
 • Thanh toán 50% khi ký hợp đồng chiết khấu 5%
 • Thanh toán 99% khi ký hợp đồng chiết khấu 11%