THÀNH TỰU

ĐÃ TRIỂN KHAI

25

DỰ ÁN
NĂM RA MẮT

2017

HÌNH THÀNH
VỚI ĐỘI NGŨ HƠN

1000

CHUYÊN VIÊN
ĐANG TRIỂN KHAI

10

DỰ ÁN
LĨNH VỰC

4

CÔNG TY

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BÁO CHÍ

Báo chí nói về Central Homes

ĐỐI TÁC

CƠ HỘI VÀNG

Central Homes luôn sẵn sàng chào đón những chiến binh có đam mê với BĐS chuyên nghiệp. Tại Central Homes bạn có thể thỏa mái phát triển bản thân trên con đường sự nghiệp rộng mở của mình.

ỨNG TUYỂN NGAY