Vị trí tuyển dụng

Vị trí Công ty Khu vực
Giám đốc sàn kinh doanh CENTRAL HOMES TP.HCM
Trưởng phòng kinh doanh CENTRAL HOMES TP.HCM
Chuyên viên kinh doanh CENTRAL HOMES TP.HCM